ÖÐÎÄ°æ English Version
 
Maketing Team
Your Postion £ºHome > Conatct > Maketing Team

Contact Person£ºMs.Zhou
TEL£º0086-512-58450022
FAX£º0086-512-58450311
E-MAIL£ºsales3@dayuglove.com

 

Contact Person£ºMs.zhou
TEL£º0086-512-58427718
FAX£º0086-512-58450311
E-MAIL£ºsales4@dayuglove.com

 
 
 
copyright ©2009 Zhangjiagang Dayu Rubber Products Co., Ltd.
Address: Fenghuang Town, Zhangjiagang City, Jiangsu Province, China ¡¡P.C.:215614
Tel£º0086-512-58427708(General Manager Office) ¡¡0086-512-58427718 (Sales) ¡¡Fax£º0086-512-58450311